Zaproszenie do składania oferty na przeprowadzenie badań nad wytworzeniem ekologicznego papieru workowego z masy papierniczej o zwiększonym udziale makulatury z uwzględnieniem zagrożeń mikrobiologicznych.


Zakres prac winien obejmować:

a)     Badania laboratoryjne których rezultatem będzie opracowanie optymalnej receptury masy papierniczej wraz ze wstępną oceną zagrożeń mikrobiologicznych.

b)     Badania przemysłowe obejmujące przeprowadzenie prób w skali przemysłowej dla najbardziej obiecujących wariantów receptur opracowanych na etapie badań laboratoryjnych, w tym także badania rzeczywistego stanu mikrobiologicznego oraz możliwości zastosowania środków poprawiających wytrzymałość papieru w stanie suchym. Rezultatem tego etapu winna być opracowana technologia produkcji eko papieru przeznaczonego na eko worki oraz partia próba eko worków.

c)      Testy nowego rodzaju worka przez użytkowników końcowych (odbiorców wyrobów Zamawiającego) nowego wyrobu na  etapie badań przemysłowych.

Rezultatem badań winna być receptura makulaturowej masy papierniczej do produkcji papierów workowych.

Załączniki